Om Nabe Management

Nabe Management tilbyder

  • At hjælpe iværksættere igennem den svære proces fra idé til en overskudsgivende virksomhed ved at lære dem at forstå den indre sammenhæng i deres virksomhed

  • At hjælpe iværksættere og virksomheder med at få tilført kapital fra banker, investorer, crowd funding, støtteordninger, skat og egen virksomhed, ved at lære dem at udnytte skattemæssige ordninger, at minimere kapitalbehovet, at forhandle med investorer og at udarbejde de nødvendige prospekter til bevilling af kapital

  • At yde rådgivning til virksomheder og deres ejere i forbindelse med handel med virksomheder, nødlidende virksomheder, drøftelse med myndigheder, skatteoptimering og aktieordninger for medarbejdere

  • At yde rådgivning til medarbejdere, som skal købe sig ind i en virksomhed ved køb af aktier eller aktieoptioner eller ved køb af andel i aktiver

  • At udføre ledelse og administration som bestyrelsesmedlem, medlem af advisory board, projektansættelse eller kortvarig ansættelse som økonomichef, regnskabschef eller administrator

  • At bistå advokater ved at udføre regnskabsmæssig bistand eller uafhængig rådgivning i forbindelse med kundesager om handel med virksomheder, nødlidende virksomheder, konflikter og dødsboer

  • At yde formue- og investeringsrådgivning på strategisk niveau