Forretningsområder

 • Formue- og investeringsrådgivning
 • Sparring til forretningsmodel og selskabsstruktur
 • Kapitalfremskaffelse og investoraftaler
 • Medarbejderaktieordninger
 • Udstationering af medarbejdere
 • Resultatoptimering
 • Skatteoptimering
 • Salg af IT virksomheder
 • Administration og bestyrelsesarbejde
 • Rådgivning til kriseramte virksomheder
 • Ankenævnsopgaver